طراحی، Design، دیزاین

نقد چيست و نقاد كيست؟

نقد در لغت به معني جدا كردن دينار و درهم، سره از ناسره و تميز دادن خوب از بد و بهينِ چيزي را برگزيدن است و در زبان گفتار، به بهاي مال و غيره اطلاق مي‌گردد كه در هنگام خريد آن پرداخته مي‌شود.

          نكته‌اي كه از مطالعه در سابقه تاريخي لفظ نقد هم به معني حقيقي و هم به معني مجازي برمي‌آيد اين است كه نقد و انتقاد، هيچ يك به معني انگشت گذاشتن روي عيب‌ها و خرده‌گيري نيست و همانطور كه ممكن بوده است ناقدي در موقع تحويل گرفتن پول، تمام پول را قبول كند، يعني حتي يك سكه‌ی قلب و بد هم در آنها تشخيص ندهد و در عين حال نقد خودش را هم درست انجام دهد، همينطور ممكن است منتقدي پس از مطالعه‌ی اثري، هيچ ايرادي بنظرش نرسد و جز گفتن خوبي‌هاي اثر، هيچ كاري نداشته باشد، اما باز هم كار او را انتقاد مي‌ناميم و معتقديم كه وي، نقد خود را به درستي انجام داده است.

وسايل و معيارهاي نقد

          نقد را نمي‌توان دانش ويژه و مستقلي به شمار آورد، زيرا داراي محك‌هاي قاطع، علمي و ثابت نيست. يعني اساس و روند ثابت و متقني ندارد، بلكه اعتباري و ذوقي و متكي بر احساسات و عواطف است، يعني چيزهايي كه با مزاج علوم، سازگاري ندارد. براي اينكه احساسات، تباه كننده‌ی علوم است.

          براي بيشتر علوم و فنون، معيارهاي مشخصي وجود دارد كه با شناسايي آن محك‌ها يا معيارها، درستي يا نادرستي آنها، تميز داده مي‌شود. اما سنجش آثار هنري، تنها به ياري دو عامل اساسي انجام مي‌پذيرد :

1.       ذوق سليم

2.      تجربه‌ی بسيار

يعني عواملي كه نه داراي حد و مرز هستند و نه در همه‌ی افراد، به يك شكل و اندازه وجود دارند.

          در اينجا معلوم مي‌شود كه نقد آثار هنري، تا چه حد دشوار است و اگر با كمي دقت، كنجكاوي و شناخت واقعي آثار همراه نباشد، نتيجه‌ی حاصل، دور از اعتماد خواهد بود. زيرا هنگاميكه مصالح ساختماني نامرغوب باشد، بنايي كه به دست مي‌آيد خلل‌پذير و نامطمئن خواهد بود. البته اين سخن بدين معني نيست كه يكباره از نتايج نقد، نااميد شويم، زيرا به مدد ذوق و تجربه و شناسايي موارد ضعف و قدرت سخن و اثر مي‌توان تا حد زيادي به قضاوت خود اميدوار بود.

          در شناخت آثار هنري و ادبي، از دانش‌هاي ديگري نظير روانشناسي و جامعه‌شناسي نيز ياري گرفته مي‌شود. اما اين دانش‌ها بر قلمرو همان ذوق و تجربه قرار دارد.

مشخصات منتقد

1.       به طور كلي كسي شايستگي نقد هنري را دارد كه :

2.       به اصول سنجش و قضاوت آثار هنري و معيارهاي نقد، آشنايي كامل داشته باشد.

3.       بي‌طرف و بي‌غرض باشد.

4.       هدف از نقد را كه راهنمايي و خدمت است، از ياد نبرد.

5.       از شتاب در قضاوت بپرهيزد.

6.       نتيجه‌ی سنجش و قضاوت را پس از مطالعه‌ی دقيقِ تمام اثر، بيان كند.

7.       هر اثر را در سطح خود آن اثر، مورد نقد و سنجش قرار دهد.

8.       احساسات شخصي يا تمايلات ديگران را در قضاوت دخالت ندهد، حتي اگر اثري مورد پسند عموم قرار گرفته باشد، اما سستي ماخذ و بي‌اعتباري نسخه‌ی مورد استفاده، آشكار باشد يا نتايج اثر، بي‌ارزش باشد.

9.       قضاوت درست را با شجاعت معمول دارد و نظر قطعي خود را ابراز دارد.

 نقد ادبي

نقد ادبي، شناخت ارزش و بهاي واقعي آثار ابداعي و آفرينش‌هاي ادبي و نيز بررسي قواعد و اصول يا علل و عواملي است كه باعث مي‌شود اثري درجه‌ی قبول يابد و يا رد شده و مورد بي‌اعتنايي قرار گيرد.

اهميت و فايده‌ی نقد ادبي

نقد ادبي، تاثير واقعي آثار ادبي را توجيه مي‌كند و خط سير ذوق و هنر را در هر زمان، معلوم مي‌دارد و آن را از وقفه و ركود باز مي‌دارد. شك نيست كه نقادان آگاه و بيداردل و بي‌غرض، مانع از آن مي‌شوند كه گزافه‌گويان، كالاي بي‌ارج و بهاي خود را به جويندگان هنر، عرضه كنند. منتقد بصير و آگاه به مدد علم و منطق، در تهذيب و ترقي هنر، وظيفه‌اي مهم و موثر را بر عهده مي‌گيرد.

نقد و نقادي

نقد و نقادي، هنر متعالي را رواج مي‌دهد و محيط هنري سالمي را بوجود مي‌آورد. چه بسا بعضي نقادان، موجب تحول شگرفي در عالم ادبيات و هنر شده‌اند.

          با اين وجود، گروهي انتقاد را حربه‌ی عاجزان دانسته‌اند، حربه‌ی كساني كه چون خود از عهده‌ی آفرينندگي برنيامده‌اند، به خرده‌گيري بر ديگران پرداخته‌اند. چخوف، نويسنده‌ی روسي، نقادان را چون خرمگس‌هايي مي‌داند كه بر پيكر اسب مي‌نشينند و او را نيش مي‌زنند و از شخم زدن زمين باز مي‌دارند.

          حقيقت اين است كه نقد راستين، گذشته از اين كه گاه خود نوعي آفرينش هنري است، سازنده بوده و اهميت فراوان دارد. بنابر اين به طور خلاصه مي‌توان نتيجه گرفت كه نقد يا بررسي ارزش‌ها و بهاي واقعي هر اثر، با توجه به سطحي كه اثر در آن وجود دارد يا شرايط زماني و مكاني كه در آن خلق شده و يا وجود دارد، موجب تعالي و پويايي اثر مي‌شود. در حقيقت يك انتقاد كامل و بدور از غرض ورزي، موجب خلق و پيدايش گونه‌هاي جديدي از آثار يا نمايان شدن گوشه‌هاي پنهان و زواياي تاريك هر اثر هنري مي‌گردد.

نقد آثار طراحی صنعتی

نقد آثار طراحی صنعتی یکی از پیچیده‌ترین ارزیابی‌ها است و بنگاه‌ها و تشکل‌های مختلفی در دنیا وجود دارند که به ارزش استتیکی یک طرح صنعتی امتیاز می‌دهند. تشکل‌های معتبری چون IDEA یا Industrial Design Excellence Award در آمریکا و IF Design Award winner در آلمان وجود دارند که معیارهای زیبایی‌شناسی همه‌ی آنها بهبودهای استتیکی است که در محصول به وسیله‌ی طراح ایجاد می‌شود. کاربرد استتیکی محصولات، جنبه‌های روانی و درک و احساس انسان، به هنگام استفاده از آنهاست.

 

"طراحی صنعتی، نقد، نقد آثار هنری"

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 21:18  توسط A.Zahedi  | 

"عوامل موثر در خلاقیت طراح"

*        ژنتیک (زمینه های قبلی)                                    (Background)

*        میزان اطلاعات                                                  (Data Bank)

*        شرایط و امکانات                                                (Facilities)

*        قضاوت (عقب انداختن قضاوت و عجول نبودن)          (Judgment)

*        کنجکاو بودن                                                     (Curiosity)

*        نظام درونی                                                      (Discipline)

*        جرات در ابراز اندیشه و عقیده های نو                   (Daring)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 14:6  توسط A.Zahedi  | 

"فرایند طراحی" (Design Process)

*        شناخت نیاز                      (Recognition of Need)

*        تعریف مشکل                    (Definition of Problem)

*        جمع آوری اطلاعات            (Gathering Information)

*        ایده پردازی                       (Conceptualization)

*        ارزیابی                            (Evaluation)

*        انتقال اطلاعات طراحی       (Communication of Design)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 13:41  توسط A.Zahedi  | 

 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:14  توسط A.Zahedi  | 

"عناوین و رئوس مطالب جهت پروژه های طراحی صنعتی"

بخش نظری پروژه

پیشگفتار

مقدمه

فرایند برنامه ریزی شده پروژه : برنامه زمانبندی شده پروژه (C.P.M) و یا جدول گانت، تعیین عنوان پروژه، تعیین استراتژی و اهداف پروژه، معرفی روش تحقیق و معرفی روش اجرای تحقیق.

 1.      شناسایی مساله

1.1.   تعریف و تفسیر مشکل و تعیین طبقه استفاده گر

1.2.   بررسی تحقیقات مشابه احتمالی در ایران و خارج از کشور (مکاتبات و مراجعه حضوری)

1.3.   بررسی تاثیرات ساخت محصول، بررسی بازار و مقدار نیاز (مکاتبات، مراجعه حضوری، تحقیقات میدانی، آمار نموداری)

1.4.   تاریخچه محصول

1.5.   بررسی 12 پارامتر اصلی طرح (فلسفه وجودی و ...) ضمیمه شماره 1

1.6.   معرفی نمونه های برتر (به همراه تصاویر نمونه) و ذکر معایب و محاسن محصولات منتخب تولید شده در ایران و خارج از کشور

تصاویر نمونه    □

                   مزایا : ...

                   معایب : ...

1.7.   انتخاب 3 نمونه برتر از بین نمونه های داخلی و خارجی (به همراه تصاویر مربوطه)

1.8.   رده بندی و آنالیز مدل های مختلفی از محصول با توجه به کاربردشان : کاربرد پراتیک (عملکردی، تحلیل کاربردی)، کارکرد استتیک (زیبایی)، کاربرد سمبلیک (نمادین).

 

* یادآوری : دانشجویان گرامی در نظر داشته باشند از این مرحله تا انتهای بخش تئوری، بررسی ها باید روی نمونه های منتخب در بند 7-1 صورت گیرد.

 

2.      بررسی ساختار بصری محصولات موجود

2.1.   بررسی گشتالت (شکل) محصول :

2.1.1.      بررسی عناصر گشتالت : فرم (بررسی انواع خطوط)، حجم، رنگ، رویه (بافت)، جنس (عناصر میکرو و ماکرو)

2.1.2.      بررسی ساختمان گشتالت : سادگی و پیچیدگی (متقارن یا نامتقارن بودن فرم، رنگ، جنس و رویه، توسط ترسیم خطوط تقارن افقی یا عمودی)

تحلیل :

 

3.      تعریف جامع و مفید از استفاده گر محصول

3.1.   آنتروپومتری (دینامیک و استاتیک)

*       سر و صورت : عرض سر، ارتفاع پشت سر – نشسته، ارتفاع گردن – نشسته، و ... (در حالت استاتیک و دینامیک)

*       پشت : ارتفاع نشسته، ارتفاع برآمدگی پشت – نشسته، ارتفاع کمر – نشسته، پهنای کمر، پهنای آرنج، و ... (در حالت استاتیک و دینامیک)

*       دست : طول دست، طول کف دست، طول شست، طول انگشت سبابه، طول انگشت میانه، طول انگشت سوم، طول انگشت کوچک، زوایای شکست مفاصل، پهنای دست، حداکثر بازشدگی موثر، حداقل ضلع مربع دست و سر، حداقل فشار وارده توسط دست، سطوح تماس، و ... (در حالت استاتیک و دینامیک)

*       پا : طول پا، و ... (مانند مثال های قبل بررسی شوند)

3.2.   ارگونومی و نیازهای هماهنگی میان انسان و محصول

*       ایمنی : بررسی آسیب های احتمالی (پاها، کمر و پشت، دست ها، گردن و سر)، بررسی وجود شرایط عملکردی خطرناک (حین کار و یا هنگام استراحت محصول)، بررسی آسیب های بصری (نور و تشعشعات)، بررسی آسیب رسانی سمعی، بررسی نقاط عایق و یا غیر عایق در مقابل الکتریسیته، بررسی نقاط با در برخورد با عملکردهای فنی (سیم ها، چرخ دنده ها و ... بدون پوشش)، بررسی سادگی و پیچیدگی اجزاء تحت عملکرد، میزان ایستایی در صورت عملکرد، تعداد وضعیت بحرانی نسبت به روند استفاده، وضعیت ایستایی نسبت به شرایط محیطی بحرانی

*       بهداشت : تجمع گرد و غبار، ایجاد بارهای الکتریکی و جذب ذرات معلق، شناسایی وجود ساختارهای غیرمهم، تعرق بخش های در تماس انسان با کالا.

*       مسائل بهداشتی در قبال محیط : انتشار آلودگی صوتی در فضا توسط محصول، آلودگی مغناطیسی (پارازیته کردن محیط)، آلودگی نور (اغتشاش و پیچیدگی های نوری)، انتشار گرد و غبار در محیط، ایجاد آلودگی پس از استفاده.

3.3.   مشخص نمودن موقعیت و هویت استفاده گر از لحاظ فرهنگی

3.4.   بررسی وندالیزم (با ارائه نمونه های تصویری از تخریب محصولات موجود توسط استفاده گر و ...)

تحلیل :

 

4.      آنالیز ساختار فنی (عملکرد فنی)

4.1.   تهیه نقشه انفجاری از نمونه های برتر و تهیه جدول نام و تعداد قطعات (تعیین سیستم و زیرسیستم های محصول) و خصوصیات آنها، تهیه نقشه 3 نما از نمونه های برتر

4.2.   بررسی مراحل تولید و چگونگی مونتاژ محصول

4.3.   مقاومت مصالح با توجه به فرم: تاثیر منفی و یا مثبت فرم اجزاء با توجه به نیروهای وارده، بررسی وجود نقاط آسیب پذیر، میزان ایجاد شرایط مطلوب در حین عملکرد، بررسی آسیب رسانی گروه ها بر هم

تحلیل :

 

5.      آنالیز روابط محیطی

بررسی و تعیین محیط مورد استفاده از محصول (اقلیمی، جوی)، نوع محیط مصرف و بررسی آن (اقتصادی، ورزشی، صنعتی، تولیدی، بهداشتی، خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی)، میزان هماهنگی مابین محیط، انسان، محصول : تاثیرات محیط بر محصول و تاثیرات محصول بر محیط، بررسی نیازهای اکولوژیکی محیط و بررسی هماهنگی مواد مصرفی با محیط مصرف، نوع مواد مصرفی و میزان هماهنگی با طبیعت و محیط زیست و مسئله بازیافت مواد، نوع انرژی مصرفی و میزان هماهنگی با طبیعت و محیط زیست

تحلیل :

 

6.      آنالیز روابط اقتصادی

مطالعه بازار و عوامل حاکم بر آن، طراحی، تولید، عرضه، بازاریابی، تبلیغ، فروش و استفاده از محصول، صادرات و تحقیق در جهت توسعه بازار (راه های ورود و توسعه بازار، مارکتینگ بین المللی)، میزان سرمایه گذاری برای تولید محصول

تحلیل :

 

بااهمیت ترین مطالب و تهیه لیستی از بایدها که لحاظ آنها در طرح الزامیست.

 

بخش عملی پروژه

1.      ارائه ایده و طرح های نوین آزاد و خلاقه (Black Box)

2.      طراحی با توجه به محدودیت های موضوع (Glass Box)

2.1.   بررسی طرح ها و ایده های مشابه و بررسی مکانیزم ها

2.2.   ارائه لیست کاملی از ایده های بدست آمده و تفکیک معایب و مزایا

3.      انتخاب ایده و اتودهای برتر

3.1.   پروراندن ایده: پردازش طرح از نظر خصوصیات فنی، فیزیکی، وزنی و حجمی، ابعاد و زوایا، رنگ، جنس و مواد اولیه، روش های ساخت، نقشه های فنی، دستورالعمل های کاربردی و عملکردی.

3.2.   تجزیه و تحلیل 3 ایده برتر با استفاده از جدول ارزیابی از نظر اقتصادی، فاکتورهای انسانی، روابط اجزا و مکانیزم آنها، تعیین روش ساخت، وزن و اندازه، اطمینان از اتصالات، سرویس و نگهداری، قابلیت مونتاژ آسان.

4.      تصمیم گیری: در صورت مردود بودن طرح :

4.1.   ترکیب طرح با ایده های دیگر

4.2.   ترکیب طرح با ایده های مکمل اصلاحی

4.3.   مراجعه به ایده های مقدماتی

5.      تکمیل و اجرای نهایی : اجرای گرافیکی طرح نهایی (نمایش ارگونومی، طرز استفاده، ...) در قطع 70 ×100.

5.1.   ارائه نقشه های فنی (اتصالات، دیتیل قطعات و ...، پرسپکتیو انفجاری)

5.2.   دستورالعمل های کاربرد، عملکردی، چک لیست طرز کار محصول گزارشی و اطلاعات نموداری

5.3.   ساخت پیش ماکت، ماکت، مدل (نمایش اتصالات

5.4.   بسته بندی محصول

6.      تهیه نهایی گزارش و جمع آوری پروژه

 

تهیه و تنظیم : سالومه سروری، عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

(استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 11:51  توسط A.Zahedi  |